Vinn en offentlig upphandling

Att vara bra på att vinna offentliga upphandlingar är väldigt lönande. Eftersom de sammanlagda upphandlingarna i Sverige uppgår till mellan 550 och 600 miljarder kronor varje år finns det utrymme för såväl stora som små företag. Att alla har samma rätt att lägga ett anbud ger även nystartade företag stora möjligheter.

Planering

Anlita hjälp

Om ditt företag inte har tillräcklig kunskap kan det vara en bra idé att anlita hjälp. Det finns aktörer som specialiserar sig på att hjälpa dig att öka din andel vunna anbud. Du kan till exempel anlita en konsult som är expert på anbud, som Magnus Josephsson, de anordnar även kurser om ditt företag behöver lära sig mer om upphandlingar, och har mycket gott rykte när det gäller vunna anbud. Ta hjälp kan innebära stora fördelar för dig och ditt företag.

Lägg anbud på det som efterfrågas

När du formulerar ditt anbud är det viktigt att du endast svarar på det som efterfrågas. Chefstidningen.se skriver om hur viktigt det är att inte brodera ut texten. Om du tar med information som kan räknas som oväsentlig finns det en risk för att det som verkligen är relevant försvinner bland all text. När det är något du är osäker på är det bästa att du hör av dig till den aktuella myndigheten.

Skall och bör-krav

I ditt anbud måste alltid skall-kraven efterfrågas, samtidigt som det är bra om även bör-kraven kan uppfyllas. Tänk på att ditt anbud alltid är bindande och du kan därför inte dra dig ur ett vinnande anbud. Var noggrann när du skriver ditt anbud, kontrollera alltid ett par extra gånger att du får med allt som du vill få med. Be gärna någon annan titta på anbudet innan det ska skickas in till rätt instans.

Upphandlingar på nätet

Förutom i dagstidningar och liknande brukar upphandlingar även läggas ut i elektroniska databaser. Fler och fler har gått över helt till elektroniska upphandlingar och de gör det lättare för företagen att få en överblick över vad som ska vara med i anbudet. Det går att prenumerera på upphandlingar så du får e-post när det kommer nya intressanta upphandlingar som du kanske kan lägga anbud på.