Vad har man för mål med sitt företag?

En fråga som de flesta företagare har är nog vilket mål man har med sitt företag. De flesta har nog som mål att tjäna pengar, det ska inte stickas under stolen med.

Ett annat mål kan vara att växa som företag, även om det också har med den ekonomiska tillväxten att göra. Ett företag som växer blir stabilare och får en bättre grund att stå på. Man blir mindre kännbar av svängningar på marknaden och kan hålla även om det skulle bli tufft under en period.

Det kan gälla att anpassa sig efter de intäkter som företaget har för tillfället, om det marknaden stagnerar under en period så gäller det att företaget står så pass stadigt att man slipper att säga upp personal utan fortsättningsvis kan behålla samma styrka tills det stabiliserar sig.

Att bygga upp en buffert i sin ekonomi som finns då den behövas är till stor fördel för ett företag. Att sätta mål för företaget är vanligt och det absolut främsta målet måste vara att växa och att få fler kunder så att företaget blir stabilare än tidigare.

Vidare så kan man sätta andra mål för företaget som har med annat att göra än tillväxt och annat att göra, det kan vara att man internt blir det roligaste företaget att arbeta på eller att man avsätter en del av den vinst som görs till något välgörande ändamål som barncancerfonden eller annat.