Starta en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en sorts ekonomisk förening och ämnar att upplåta lägenheter i ett eller flera hus som föreningen äger till sina medlemmar. Här tar vi en titt på vad som egentligen krävs för att starta en bostadsrättsförening och vad man bör tänka på.

Första kravet för att starta en bostadsrättsförening är att minst tre personer måste ingå i denna från första början. Sedan måste man upprätta stadgarna för föreningen och välja en styrelse och en revisor. För att se till att allt går rätt till i detta skede kan man vänta sig till Bostadsjuristerna, som är experter inom bostadsjuridik.

I nästa steg anmäler man sig och betalar en avgift till Bolagsverket. Detta görs enklast genom verksamt.se, men man kan även använda sig av en blankett för nyregistrering. Denna anmälan ska kompletteras med stadgarna föreningen upprättat och ett protokoll som visar att alla medlemmar har antagit dessa, vilka som ingår i styrelsen och vem som är revisor. Detta ska göras senast sex månader efter beslut om att starta föreningen.

Nu behöver man bara vänta på att Bolagsverket ska registrera föreningen. Detta tar normalt sett mellan en och tre veckor, men handläggningstiden kan även ta kortare eller längre tid beroende på omständigheterna. Efter registreringen genomförts kommer man få ett registreringsbevis och en kopia av de registrerade stadgarna.

Från och med 1 september 2017 behöver man även anmäla verklig huvudman inom fyra veckor efter registreringen av ett nytt företag eller förening. Existerade företag har på sig till senast den 1 februari att göra denna anmälan. Detta kommer som ett beslut från EU och är baserad på ett direktiv om penningtvätt.

Slutligen bör man även vara noga med att inte gå händelserna i förväg och beställa trycksaker eller liknande till föreningen innan registreringen av företagsnamnet gått igenom. Det är också rekommenderat att kolla upp ett eventuellt domännamn redan innan man beslutar om föreningens namn så man kan vara säker på det man vill ha faktiskt är ledigt.