Starta aktiebolag

Att starta ett aktiebolag är inte fullt lika enkelt som att bara starta en enskild firma. Detta är något som skrev i flera steg.

1. Stiftelseurkund och bolagsordning

Vid nystart krävs det att man skapar ett dokument kallat en stiftelse urkund. I denna skriver man bland annat hur mycket varje aktie ska kosta, uppgifter om funktionärer i bolaget och ett förslag på bolagsordningen. I denna beskriver man bland annat företagets namn och dess verksamhet.

2. Teckna och betala aktierna

Den eller de som startar ett aktiebolag köper och aktier i företaget. Detta kallas att teckna aktier. Alla som tecknar aktier måste också skriva under aktieteckningen. Det är dock inget krav att alla som var med och startade bolaget måste teckna aktier.

Pengarna för denna kan man betala in i ett speciellt konto, och det krävs minst 50 000 kronor för att starta ett privat aktiebolag. Detta går sedan upp till 500 000 kronor för ett publikt.

3. Bankintyg

Skaffa sedan ett intyg från banken att aktiekapitalet har betalats in och skicka in det till Bolagsverket. Detta kan göras på papper eller via internet och verksamt.se.

4. Underskrift

Så fort alla stiftare har skrivit på stiftelseurkunden efter detta är bolaget bildat.

5. Anmäla registrering och betala avgift

Nu ska man anmäla sig för registrering hos Bolagsverket och betala avgiften för detta. Registreringen måste göras senast sex månader efter stiftelseurkunden har upprättats.

6. Vänta på registrering

Nästa steg ligger i Bolagsverkets händer då de helt enkelt måste gå igenom registreringsprocessen. När detta är klart får bolaget ett organisationsnummer och sedan kan man sätta igång med verksamheten.

7. Anmäla verklig huvudman

Från och med den 1 september 2017 måste alla aktiebolag även anmäla en verklig huvudman till Bolagsverket. Detta måste göras senast fyra veckor efter registreringen.