Skriv en affärsplan

En affärsplan är ett viktigt dokument i ett företag. Tyvärr skrivs den oftast bara när företaget startas, men det är viktigt att hålla den uppdaterad , till exempel årsvis. Affärsplanen beskriver ganska ingående vilka varor och tjänster som företaget ska arbeta med. En viktig aspekt här är att avgränsa utbudet.

Om man har för brett utbud är det stor risk att man inte kan satsa tid och kraft på alla delar. Om man exempelvis säljer kök måste man tänka igenom till vilka kunder. Privatpersoner eller storkök eller restauranger? Man måste ha en plan för hur man ska nå ut till de olika kundgrupperna, med vilka metoder. Ett storkök kräver sannolikt mycket mer av personliga besök än en privatkund.

Nästa punkt kan vara konkurrenterna. Vilka är de, vilken prisnivå har de. Givetvis måste man också fundera igenom vad företaget har för USP, Unique Selling Points. Det kan ju vara pris, funktion eller prestanda. Vilket det än är måste man försöka värdera det ur kundens synpunkt.

Om man säljer en helt ny vara/tjänst som inte finns på marknaden är det viktigt att ha en plan för hur man gör den känd. Kunder frågar inte efter sådant de inte vet om att det finns. Finansiering och kassaflöde är viktiga punkter i affärsplanen. Företag går inte med vinst dag ett, och man måste ha en plan för hur man kan finansiera.