Produktion och OEE på företaget

Alla företag som bedriver någon form av automatiserad produktion är säkert väl medveten om termen OEE. Men för de som funderar på att ta sig in i detta område är det mer eller mindre ett krav att ha kunskap om detta innan.

produktion_423338848

Vad är OEE?

OEE är en engelsk term och står för Overall Equipment Effectiveness, på svenska använder man ibland översättningen Utrustningens Totala Effektivitet. Men OEE är normalt sett den accepterade terminologin i stort sett världen över.

Hur mäts det?

Detta är ett nyckeltal för att mäta effektiviteten i produktion och man får fram detta genom att mäta tre specifika faktorer:

  • Tillgänglighet – ett mått på andelen tid det faktiskt produceras i den planerade drifttiden.
  • Anläggningsutnyttjande – mängden som producerats jämfört med den mängd som planerats.
  • Kvalitetsutbyte – andelen producerade produkter som var tvungen att kasseras alternativt omarbetas.

Om alla dessa värden till exempel ligger på 100% betyder det att man producerar utan stopptider, så snabbt man bara kan och utan att behöva kasta bort något alls. Detta är ju så klart det mest optimala och något man vill sträva emot, men att uppnå det är mer eller mindre omöjligt. Många industrier sätter mål för vad effektiviteten borde vara och mål som 85% är inte ovanliga, men kan fortfarande kräva en hel del att uppnå.

Själva processen att mäta det görs med hjälp av speciell mjukvara som övervakar alla maskiner inblandade och samlar data som sedan återges i de tre faktorerna ovan.

OEE är en ovärderligt del av produktion världen över idag och hjälper till att standardisera ett mått som kan jämföras mellan företag oberoende av var i världen de är belägna.

Vill man starta produktion gäller det att skaffa sig system och mjukvara för att hålla koll på sitt OEE-värde och lära sig vad som krävs för att förbättra alla de tre viktiga faktorerna.