Nya lagar som påverkar egenföretagaren

Varje år kommer ett stort antal nya eller ändrade lagar för företagare. Dock kan man på Skatteverkets hemsida få reda på det som påverkar bokföring och skatter. En ändring kom 2014 om kravet på kassaregister. Tidigare var torg- och marknadshandel eller handel med liten omsättning undantagen, men här har reglerna skärpts.

I princip kan man nog säga att alla företag som omsätter (brutto inkl moms) mer än 178 000 kr per år måste ha kassaregister om de säljer kontant eller med kortbetalning. Gränsen för omsättningen motsvarar cirka 12 000 kronor i bruttolön, och den gränsen kommer man högst sannolikt upp till om man bedriver handel mer regelmässigt.

Nya regler från Bokföringsnämnden ställer i sig lägre krav på hur länge man kan få vänta med bokföringen, men strängare krav på hur länge bokföringen får hållas öppen för ändringar. Det förstnämnda är bra för egenföretagare, som oftast får ta helger i anspråk för bokföringen.

Det finns en alltmer ökad handel (framförallt via internet) från svenska företag till privatpersoner utomlands. Här har man ändrat reglerna så att man ska lägga på moms för respektive land och betala in den momsen till respektive land. Skatteverket har dock tagit fram en redovisningshjälp på sin hemsida där man redovisar land/moms. Sedan betalar man in till Skatteverket som därefter skickar vidare momsen till respektive land.