Miljötänk inom industrier och stora företag

Klimatet är en viktig del både för företag och privatpersoner. Idag finns det knappast en industri eller ett företag som inte har ställt om sin produktion mot en mer hållbar utveckling.

De två områden som de främst fokuserar på är miljövänligare transporter och inköp. Det kan också betyda att de väljer att utveckla produkter som är mer hållbara och har en mindre påverkan på miljön. Detta arbete brukar också gå hand-i-hand med frågor som handlar om etik och sociala förhållanden. Det är inte bara stora industrier som ställer om utan liknande tendenser ses även hos mindre företag i Sverige.

Stor skillnad mellan de olika branscherna

I olika undersökningar som gjorts syns det en märkbar skillnad mellan olika branscher. Det är främst de som är verksamma inom energi, el och vatten som sticker ut positivt. Dessa följs sedan av transport och magasinering. Anledningen till att dessa branscher ligger så högt kan bero på att de har en väldigt tydlig miljöpåverkan och ligger i skottlinjen för kritik. Att tänka miljövänligt handlar inte bara om de produkter man själv använder. En del företag är till exempel i behov av kemisk rengöring. Företag som Recond Concept använder sig av kemisk rengöring på ett miljövänligt sätt vilket gynnar alla parter.

Vilka svenska företag ligger bäst till?

Vilket är egentligen Sveriges främsta företag på hållbarhet om inköparna själva får välja? Det var en fråga som ställdes av tidningen Miljö & Utveckling i januari 2020. Svaret på den frågan blev Lantmännen tätt följt av Arla och E.ON. För att arbeta miljövänligt handlar inte bara om att göra sina slutkunder nöjda, företagen måste också se till att processen gällande inköp företag emellan är så hållbar som möjlig. Lantmännen kniper förstaplatsen på grund av deras tydliga arbete som kallas ”från jord till bord” och för att de tar ansvar hela vägen. I botten på listan kommer banker och IT-företag.