Marknadsför ditt företag

Marknadsföring är mycket viktig för alla företag, och antalet olika kanaler är mycket stort. Dessutom måste all marknadsföring repeteras. Om man till exempel gör reklam för ett nytt företag som säljer kök, så är det bara ”just då aktiva spekulanter” som minns marknadsföringen. Nu uppstår ständigt nya grupper av potentiella kunder, och därför måste marknadsföringen upprepas.

Identifieringen av möjliga kunder är viktig. Om man säljer kök kan det vara effektivare att kontakta alla som fått bygglov på orten än att annonsera i rikspress. För mindre, lokala företag är naturligtvis annonsering i lokalpressen viktig. Tidningsläsandet går ner, men ännu läses tidningar i hög grad. I samband med att företaget startas kan man förbluffande ofta få lokalpressen att göra ett reportage.

När kunder söker en viss produkt eller tjänst får internet en allt starkare ställning, och därför måste företag som säljer till konsumenter finnas där. En stor majoritet av kunderna söker på exempelvis ”Kök Mellanstad”. För företaget gäller nu två saker. Den första är att komma högt upp i träfflistan. Det finns ett antal metoder för detta, och en bra web-utvecklare kan göra stor nytta. Det andra är att kunna presentera produkterna. En bra hemsida bör även berätta om företaget i allmänhet, men i det första skedet vill kunden veta vilka olika kök det finns; några fakta om varje kök; var ligger företaget och telefon och epost.