Grafisk profil

Det är viktigt att man i sitt företag har en röd tråd genom sin marknadsföring och arbetar med sin grafiska profil för att stärka sitt varumärke. Du vill ha ett stabilt ansikte utåt som kunderna känner igen och kommer ihåg oavsett om det är via text eller bild.

sh_logo_design_modern_

Man kan beskriva den grafiska profilen som en form av regelverk som talar om hur företagets färger, typsnitt och logotyp ska användas. Det är viktigt att ha en enhetlig kommunikation så att företaget inte uppfattas som oprofessionellt. Några saker som kan kännas självklara är visitkort, logotyp och övrigt kontorsmaterial men målet är att allt som representerar ditt företag även arbetskläder och bildekaler eller annonsering och broschyrer ska kännas sammanhängande och i sin tur skapa en igenkänning för ditt företag.

Om man inte har en grafisk profil att rätta sig efter så kommer det att uppstå problem efter vägen när man ska skapa nytt material och även när materialet sedan tillverkas och utformas av flera olika personer. Man vill inte ha olika färger, typsnitt, mönster eller olika former av  logotypen på sitt material, då blir det svårt för mottagaren att koppla det till ditt företag och varumärket blir i slutändan lidande.

Skapa en grafisk profil genom att utgå från företagets logotyp och när den är klar fortsätter du med typsnittet och färgvalet. Låt sedan profilens karaktär växa fram till ditt stabila och så småningom välkända varumärke och företag.