Framtiden för välfärdsbolag?

Det har varit en livlig debatt i Sverige om privata bolag i välfärden. Det är ju verkligen inget nytt att skattepengar går till privata utförare som förstås gör vinst. Det gäller till exempel snöröjning, ny- och ombyggnad och mycket annat. Det som gjort att tonläget blivit högt är säkert att man uppfattar det som att pengar som är viktiga för vård och omsorg går till oskäliga vinster.

I debatten har det alltför sällan diskuterats kvaliteten på vården eller omsorgen. Om en privat utförare bevisligen ger den bästa vården så försvinner fokuset på vinstuttaget. Säkert kommer politiker att försöka begränsa de allra värsta avarterna av vinstuttag, men de kommer alldeles säkert att lägga mycket fokus på definition och mätning av kvalitet. Kommunernas upphandling av vård och omsorg har inte präglats varken av tydliga, mätbara kvalitetsmål eller uppföljning och utvärdering.

För de allra flesta kommuner är en återgång till ”helt kommunal” omsorg inte längre ett alternativ. Man kommer säkert att koncentrera sig på att få fram knivskarpa kvalitetsmål som är mätbara på ett vettigt sätt. Med stor sannolikhet kommer det att uppstå företag som har som affärsidé att åka runt och mäta hur väl man lyckas. Välfärdsbolagen har kanske ytterligare ett par motiga år framför sig, men det kommer att vända, drivet av kommunernas ansträngda ekonomi