Företagshälsovård

Fler och fler företags förstår vikten av att ha en frisk personal, vår hälsa är viktigt och för att vi ska kunna arbeta så är det viktigt att vi håller oss så frisk som det bara går. Företagshälsovård är något som finns för företag runt om i vårt land.

wellbeing

I och med att vi studerar längre än vad som gjordes tidigare så kommer vi senare ut i arbetslivet vilket också innebär att vi stannar kanske längre i arbetslivet. För att vi ska orka med att jobba så så behövs våra arbetsplatser ses över så att vi har säkra och arbetsförhållanden som är goda för oss.  Genom arbetsmiljölagen så är det företagarens ansvar att se till att lagen följs och att vi har en fungerande arbetsmiljö.

Det kan också vara frågan om att personalen får genom gå en HLR utbildning och att en hjärtstartare införskaffas till arbetsplatsen. Allt för att skapa en säkrare arbetsplats och att personalen får mer kunskap och kan hantera en situation som kräver mer av en än det vanliga arbetet. Att känna sig trygg på en arbetsplats är viktigt och ledning tillsammans med skyddsombud och alla anställa får tillsammans arbeta systematiskt för att förbättra den egna arbetsmiljön.

Att arbeta med arbetsmiljön är något som aldrig blir klart utan det ska ständigt vara en process som pågår, företag kan få hjälp ifrån företagshälsovård att arbeta och förbättra arbetsmiljön på olika sätt, det valet gör företagsledning själva och det finns många aktörer inom företagshälsovård. Mycket kompetens finns inom dessa aktörer som man själv kanske inte tänkt eller tänker på varmed det kan vara en fördel för vissa att ta in hjälp utifrån med dessa frågor.