Förbättra produktionen

Inom företaget måste man alltid arbeta med förbättringar och aldrig stanna upp och luta sig tillbaka och tro att allt rullar på av sig själv. Det gäller att alla delar av produktionen fungerar för att helheten ska bli bra. 

factory-worker-industry-

Det gäller att utnyttja alla delar på rätt sätt för att få full potential inom produktionen. Alla delar ska fungera från kundkontakt till beställning och från produktion till leverans och sedan uppföljning. Det gäller att hitta och bearbeta de eventuella problem som uppstår i ledet så allt flyter på så att alla delar sedan faller på plats, man vill inte ha flaskhalsar någonstans i produktionen så det sedan drabbar fler led. Ett bra sätt för att hålla koll på detta är via OEE, en mätning för att se hur effektivt man utnyttjar sina maskiner.

Det är kostsamt att ha stillastående maskiner i onödan som utan att ge resultat istället stoppar upp alla leder i produktionen. OEE är förkortningen för Overall Equipment Effectiveness och är nyckeltalet som mäter hur effektiv produktionen är. Det gäller att snabbt upptäcka eventuella problem , analysera dem, vilka orsaker det beror på och vilka konsekvenser det kan få samtidigt som man sätter in åtgärder för att förbättra detta, ökar resultatet och får ett stabilare arbete och driftssäkrare produktion.