En säker arbetsplats

Säkerhet kan betyda olika beroende på vad man arbetar med och i vilken miljö. I denna artikel tänkte vi dock utforska säkerheten i just kontorsmiljö, då detta täcker väldigt många olika företags arbetsplatser, och vad man kan göra för att upprätthålla denna.

säkert_arbete_557221729

När det kommer till arbetsmiljö ska ett företag alltid ha ett skyddsombud som anställda kan vända sig till för att ta upp eventuella problem. Ett skyddsombud ska samverka med arbetsgivaren och arbeta för att bilda en bättre arbetsmiljö på jobbet. Arbetsmiljöverket har väldigt utförligt information om skyddsombud och deras uppgifter.

En del av säkerhet är att ha personer som kan hjälpa till när olyckor sker. Dessa kan ju komma i många olika typer och kräva en rad olika former av expertis, men om det är någon kompetens man kan se till att skaffa på ett företag så är det kunskap om hjärt-lungräddning. Man kan till exempel se till att ordna en utbildning för de anställda och även skaffa en hjärtstartare till kontoret. Läs mer om detta hos HLR Hjälpen.

För att undvika problem i inomhusmiljöer är det väldigt viktigt att en arbetsplats har bra ventilation. Undermålig ventilation kan leda till en rad olika problem, inte minst av allt trötthet, huvudvärk och försämring av existerande problem så som eksem och astma. Den vanligaste anledning till dålig ventilation i en lokal är bristande underhåll. Av denna anledning ska fastighetsägare se till att så kallade obligatoriska ventilationskontroller genomförs regelbundet och av sakkunniga funktionskontrollanter.

En annan aspekt av säkerhet finner man i att anställda arbetar i sådana positioner som inte vållar skador eller problem i längden. Detta är känt som ergonomi och är ett ämne som uppmärksammats mer och mer. I en kontorsmiljö betyder detta att anställda har bra arbetspositioner och sitter i stolar och vid bord som är ergonomiskt utformade och inte försätter kroppen i onaturliga positioner. Arbetsmiljöupplysningen har mer information om detta om man vill läsa vidare.

Kontor ska även se till att ha ordentliga brandskydd och alla anställda bör vara medveten om hur man ska agera om en brand uppstår. Det viktigaste skyddet mot bränder är tidig upptäckt av eld. Detta sker först och främst med brandvarnare som snabbt kan reagera på brandrök och informera alla i närheten av detta. Rekommendationerna för kontor är dessutom att alltid ha en handbrandsläckare av typ A på plats och att denna ska besiktigas varje år.