En bättre företagsöverlåtelse

Alla som har funderat på att sälja företaget borde spendera tid på att fundera hur detta kommer att påverka de som kommer vilja vara kvar på sina positioner i företaget. Att sälja betyder ju trots allt inte samma sak som att likvidera företaget. Inte heller betyder det att företaget kommer att genomgå delning eller fusion. Det kan i grund och botten betyda att en ny ägare kliver in och fortsätter verksamheten som tidigare.

kontraktpaskrivning_358055630

Till att börja med kan man använda sig av förmedlare av försäljning, gärna någon lokalt placerad. Så bor man till exempel i Stockholmsområdet kan man vända sig till någon som Stockholms Företagsmäklare AB, som hanterar allt från små till mellanstora företagsköp och försäljningar.

Det kan vara gynnsamt att inte gå ut offentligt med en eventuell försäljning väldigt tidigt. Har man otur kan de anställda se detta som att det finns ett problem med företaget och helt plötsligt har man personer som säger upp sig. Detta är inte bara problematiskt för den fortsatta verksamheten av företaget, det kan även ge felaktig uppfattning till potentiella köpare.

I många företagsköp händer det att köparen vill att en del nyckelpersoner stannar kvar i företaget trots överlåtelsen. I dessa fall är det viktigt att själv prata med dessa personer om köpet och se till att de är insatt i vad deras position kommer att vara och hur deras anställningskontrakt kommer att se ut. Det kan hända att man behöver erbjuda incitament för detta, men om det får köpet att gå igenom är det oftast värt det.

Men man bör naturligtvis inte bara se till ett par personers bästa utan hela företaget. I sin position som säljare kan man ofta förhandla med köparen om arbetsvillkor för personalen och föra in klausuler om saker som löner, bonusar och liknande. Många köpare är dock intresserad av att dra ned på kostnader vid en överlåtelse så det kan vara en bra idé att ta hänsyn till detta redan då man själv börjar se på ens möjligheter att sälja företaget.

Slutligen bör man ha en tydlig plan för överlåtelseperioden och förbereda för de förändringar köparen själv har planerat implementera. På så sätt kan den dagliga verksamheten fortsätta trots att den gradvis går över till hur den kommer att se ut när överlåtelsen är genomförd.