Ekonomi och regler vid ombyggnation

För både privatpersoner och juridiska personer så kan om och tillbyggnationer vara otroligt värdefullt. För företag kan det vara avgörande för utökad verksamhet och för privatperson ökad levnadsstandard alternativt nya utrymmen vid familjetillskott. 

hem och juridik

Juridiken

När man gör stora förändringar på en byggnad så kan det i vissa fall krävas att man söker om ett nytt bygglov. Detta gäller så gott som alla tillbyggnader som utökar en byggnads volym åt något håll. För privata bostäder så finns det här ett undantag då man får göra utbyggnad med max 15 kvadratmeter utan tillstånd. Det finns dock vissa regler så som att höjden inte får vara högre än övriga byggnaden och att den inte får vara för nära eventuella grannar.

Om man har en bostadsrätt så finns det dock ytterligare juridiska svårigheter. Föreningen har nämligen ansvaret för de yttre delarna i en bostad och om dessa påverkas behöver man utröna vem som har ansvar för vad och sedan få ner detta på papper.

Ekonomin

För att finansiera en om eller tillbyggnad så behövs det ofta extra kapital i form av yttre investering eller ett lån. För privatpersoner så gäller det helt enkelt att ta ett byggnadslån. Då får man först en byggnadskredit som man använder för att betala de fakturor man får från entreprenörer och sedan även ett byggkonto som även det har kredit. Den kan man själv använda som man vill. Ränta betalas sedan på den del av krediten som har använts under året. När allt är färdigbyggt så genomförs en slutinspektion och värdering. Baserat på detta omplacerar man sedan byggnadslånet till ett vanligt bolån.

Även för företag så kan det finnas möjlighet att ta lån för att bygga om eller till. Många banker har olika specialiserade lån för just fastigheter av olika typer.