Den viktiga arbetsmiljön

När man pratar om den viktiga arbetsmiljön så innebär det allt på en arbetsplats. Det är hur arbetsredskap fungerar såsom maskiner och annat. Men också vilken luft som tillförs lokalerna, hur ljudnivån och ljus upplevs. Trivsel på en arbetsplats är också något som är viktigt.

Det finns en arbetsmiljölag som man som företag ska följa. Det är arbetsgivarens som har det yttersta ansvaret att arbetsmiljön följer de krav som ställs. genom ett systematiskt miljöarbete så kan man uppnå den standard som företag ska ha. Det finns en hel del som man kan arbeta med. Alltifrån att köpa hjärtstartare som monteras strategiskt på arbetsplatsen till att regelbundet gå miljöronder för att säkerställa att allt är som det ska på företaget.

Om företaget har minst 5 anställda så ska ett skyddsombud väljas. Den personen ska vara en företrädare för resterande anställda i frågor om arbetsmiljön. Alla anställda har ansvar och skyldiga att hjälpa till med att om något upptäcks inte är som det ska meddela detta till skyddsombudet. Som i sin tur tar detta med arbetsgivaren. Det gäller att konstant arbeta med att förebygga och förändra så det blir en bra arbetsmiljö, både fysisk och psykiskt.

Vi hoppas att ni arbetar för en god arbetsmiljö på er arbetsplats. Om inte så är det kanske dags att ta tag i detta. Ta en titt på vad arbetsmiljölagen säger och om något inte överensstämmer med er arbetsplats. Ta upp med arbetsgivare om det är något som du inte tycker är som det ska på er arbetsplats.