Den negativa räntan – vad innebär det för företagare?

I Sverige har vi nu sedan några veckor negativ reproränta på -0,1%. Reproräntan kan sägas vara den ränta bankerna får betala när de lånar av Riksbanken. Ränta till en bankkund är dock positiv och betydligt högre. Riksbanken hoppas att detta ska leda till att bankerna gärna lånar pengar av Riksbanken (de får ju betalt) och därmed lånar ut mer pengar till personer och företag. Riksbankens mål är bland annat att få en inflation på ca 2%.

För det företag som vill låna pengar till investeringar är det alltså ett läge med sällsynt låg ränta, vilket gör att det blir billigt att låna. Det ger alltså stora möjligheter att genomföra expansion, maskininköp och så vidare. Ett par faktorer gör dock att många företag fortfarande tvekar. Den ena är att Sveriges företag idag inte går för fullt. Det finns en besvärande hög arbetslöshet, och svenska konsumenter håller i sina pengar. Det är en lite svårförklarlig mekanism bakom detta. Man har på skämt sagt att det som behövs är rubriker i DN och SvD som förkunnar ”Nu är högkonjunkturen här”.

Den andra faktorn är en oro för att ränteläget skulle kunna gå upp mycket kraftigt. Riksbankens prognoser anger dock att även vid en tydlig övergång till högkonjunktur så kommer reproräntan sannolikt inte att gå över 2-3%. En ränteökning på ett lån med 2-3% är förstås kännbar, men de allra flesta företagare klarar det.