Vad har man för mål med sitt företag?

En fråga som de flesta företagare har är nog vilket mål man har med sitt företag. De flesta har nog som mål att tjäna pengar, det ska inte stickas under stolen med.

Ett annat mål kan vara att växa som företag, även om det också har med den ekonomiska tillväxten att göra. Ett företag som växer blir stabilare och får en bättre grund att stå på. Man blir mindre kännbar av svängningar på marknaden och kan hålla även om det skulle bli tufft under en period.

Det kan gälla att anpassa sig efter de intäkter som företaget har för tillfället, om det marknaden stagnerar under en period så gäller det att företaget står så pass stadigt att man slipper att säga upp personal utan fortsättningsvis kan behålla samma styrka tills det stabiliserar sig.

Att bygga upp en buffert i sin ekonomi som finns då den behövas är till stor fördel för ett företag. Att sätta mål för företaget är vanligt och det absolut främsta målet måste vara att växa och att få fler kunder så att företaget blir stabilare än tidigare.

Vidare så kan man sätta andra mål för företaget som har med annat att göra än tillväxt och annat att göra, det kan vara att man internt blir det roligaste företaget att arbeta på eller att man avsätter en del av den vinst som görs till något välgörande ändamål som barncancerfonden eller annat.

Effektivisera för allas bästa

Det är viktigt att du som företagsledare effektiviserar företaget för att din personal ska ha ett så uppdaterat och väl underhållet arbetsklimat som möjligt, och faktum är att det är ganska många företag som jobbar i system som inte är uppdaterade och effektiviserade vilket försvårar för produktionen och leder till en ökad arbetsbelastning som påverkar arbetsmiljön negativt.

Dåliga arbetsmiljöer är skadligt för företaget och företagets produktion vilket leder till försämrade resultat som i förlängningen kan leda till ganska stora oönskade ekonomiska problem.

Som företagsledare måste du hela tiden se till att din personal har de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett skonsamt och effektivt sätt. Det finns olika vägar att gå och en kan ju exempelvis vara att ha regelbundna möten med din personal om vilka åtgärder som de anser skulle behöva vidtas för att förbättra arbetsmiljön, var lyhörd och försök att tillmötesgå personalens önskningar i den mån dom är rimliga och möjliga att förverkliga.

Det är viktigt att hela tiden sträva efter att nå mål tillsammans med din personal, det ökar på lojaliteten och främjar team känslan. Avlägsna problemen innan de uppstår och tar sig uttryck i sjukskrivningar och annan frånvaro som ofta är tydliga tecken på att personalen inte mår bra på sin arbetsplats. Axxos är ett företag som jobbar förebyggande och professionellt för att optimera och effektivisera arbetsplatser. De hjälper dig att mäta, visualisera och förbättra produktionen på ett effektivt sätt som gynnar sig ekonomiskt på alla plan som rör företaget.

Svåraste branscherna att starta nytt i

Anledningen privatpersoner har att starta företag är väldigt varierad; kanske har något sett ett utrymme i en marknad, vill dra nytta av en specifik expertis eller så kan det helt enkelt vara ett passionsprojekt. Vad det än är måste man ibland vara extra försiktig när man planerar att starta eget då branschen är väldigt svår att bryta sig in på. Här tittar vi på några av de svåraste att starta ett nytt företag i.

Restauranger

Det har räknats på att omkring hälften av alla nya restauranger lägger ned inom tre år från starten och en fjärdedel inte ens klarar det första året. Den som planerar att starta en restaurang kommer mest troligt att behöva ett saftigt kapital för att inte bara starta restaurangen utan även klara den första tiden. Det många nya restauranger kämpar med är att helt enkelt gå runt. Att gå balansgången mellan att ta för mycket betalt och inte få några kunder, och att ta för lite betalt så man inte får in tillräckligt med pengar är inte lätt och det finns sällan mycket utrymme åt det ena eller andra hållen. De kanske då inte är så underligt att det även är populärt att ge sig in i denna bransch genom att köpa en som visat sig vara framgångsrik.

Snabbköp

Få skulle nog drömma om att starta sitt eget snabbköp, och det är med rätta. Det är få andra branscher som domineras av ett fåtal stora namn. Den enda riktiga chansen att komma in här är att starta upp en mindre lokalbutik i en liten ort. Men att ens hitta en plats där det bor tillräckligt många i närheten men som inte har ett snabbköp inom en viss radie är knappast något enkelt. Eftersom man inte har samma köpkraft som de stora kedjorna kommer man inte att kunna få saker till lika låga priser, vilket då betyder att ens marginaler också krymper.

Social media

Det är nog många som har drömt om att bli den nästa Zuckerberg, att starta från något väldigt litet och bli världsomfattande. Inte nog med att denna marknad är dominerad av bara en handfull sajter. För att få folk att använda sin över någon annans kommer man ju att behöva göra ett minst lika bra jobb och säkert behöva erbjuda något nytt som de andra inte gör. Facebook hade sina framgångar mycket på grund av att få gjorde samma sak, eller åtminstone inte med den ambitionen eller i den utsträckning de gjorde. Men nu när det finns flera stora och populära alternativ är detta en utmaning som få kan ta sig an.

Visa upp företaget

När du kommit igång med ditt företag så gäller det att inte ligga på latsidan utan att hela tiden fortsätta att utvecklas och framför allt visa upp sig så att företaget syns och pratas om i rätt kretsar. Med dagens media teknik så finns det så många olika områden att göra detta på så det är viktigt att hålla sig ajour även på internet. 

Oavsett om man arbetar inom bilindustrin eller modebranschen så är det viktigt att visa upp sig via olika showrooms, mässor eller genom att annonsera på sociala medier. Det gäller att nå ut till rätt målgrupp och hela tiden bygga sitt varumärke för att få företaget att växa. Det är viktigt att alltid följa sin grafiska profil genom allt man gör och få en röd tråd genom all form av annonsering och reklamutskick så kunderna känner igen loggan och vet vad den står för. Blir det hoppigt och hattigt i annonserna så verkar inte heller företaget ha rätt styrning och kompetens.

Det är bra att ha en hemsida för företaget med information som är tydlig och strukturerad, gärna med en veckoblogg som ska uppdateras regelbundet. Fundera igenom vad din sida ska innehålla och planera därefter. Gärna en funktion där man kan anmäla sig intresserad av nyhetsbrev som du sedan skickar ut via email till kunderna för att påminna dem om senaste nytt. Tänk på att inte skicka för ofta, kunderna blir fort less och du riskerar att de avanmäler sig från nyhetsbrevet. Beroende på vilken bransch man är i så är även Instagram och Facebook bra redskap för att visa upp sig och marknadsföra sina produkter eller tjänster.

Se också till att ha olika reklamartiklar, så kallade give aways som du kan dela ut till kunder och besökare med företagets logga så att de sprids och vem gillar inte att få lite gratisartiklar. Till bilfirman kan man till exempel ha isskrapor med logga, nödhammare med bältesskärare som man skickar med bilen vid köp, nyckelringar till nyckelknippan med mera. Se också till att ha vinster vid olika happenings, kanske en nylansering som ska uppmärksammas där man kan ha tävlingar eller en liten goodie bag att skicka med besökare hem. Även roll ups och vimplar till eventuella mässor kan vara bra att ha hemma liksom ballonger och godis.

 

En säker arbetsplats

Säkerhet kan betyda olika beroende på vad man arbetar med och i vilken miljö. I denna artikel tänkte vi dock utforska säkerheten i just kontorsmiljö, då detta täcker väldigt många olika företags arbetsplatser, och vad man kan göra för att upprätthålla denna.

säkert_arbete_557221729

När det kommer till arbetsmiljö ska ett företag alltid ha ett skyddsombud som anställda kan vända sig till för att ta upp eventuella problem. Ett skyddsombud ska samverka med arbetsgivaren och arbeta för att bilda en bättre arbetsmiljö på jobbet. Arbetsmiljöverket har väldigt utförligt information om skyddsombud och deras uppgifter.

En del av säkerhet är att ha personer som kan hjälpa till när olyckor sker. Dessa kan ju komma i många olika typer och kräva en rad olika former av expertis, men om det är någon kompetens man kan se till att skaffa på ett företag så är det kunskap om hjärt-lungräddning. Man kan till exempel se till att ordna en utbildning för de anställda och även skaffa en hjärtstartare till kontoret. Läs mer om detta hos HLR Hjälpen.

För att undvika problem i inomhusmiljöer är det väldigt viktigt att en arbetsplats har bra ventilation. Undermålig ventilation kan leda till en rad olika problem, inte minst av allt trötthet, huvudvärk och försämring av existerande problem så som eksem och astma. Den vanligaste anledning till dålig ventilation i en lokal är bristande underhåll. Av denna anledning ska fastighetsägare se till att så kallade obligatoriska ventilationskontroller genomförs regelbundet och av sakkunniga funktionskontrollanter.

En annan aspekt av säkerhet finner man i att anställda arbetar i sådana positioner som inte vållar skador eller problem i längden. Detta är känt som ergonomi och är ett ämne som uppmärksammats mer och mer. I en kontorsmiljö betyder detta att anställda har bra arbetspositioner och sitter i stolar och vid bord som är ergonomiskt utformade och inte försätter kroppen i onaturliga positioner. Arbetsmiljöupplysningen har mer information om detta om man vill läsa vidare.

Kontor ska även se till att ha ordentliga brandskydd och alla anställda bör vara medveten om hur man ska agera om en brand uppstår. Det viktigaste skyddet mot bränder är tidig upptäckt av eld. Detta sker först och främst med brandvarnare som snabbt kan reagera på brandrök och informera alla i närheten av detta. Rekommendationerna för kontor är dessutom att alltid ha en handbrandsläckare av typ A på plats och att denna ska besiktigas varje år.

Ordning och reda på företaget

Ur kaos föds kreativiteten har någon sagt och det kan säkert vara sant för vissa personer men för det mesta så är det nog ordning och reda som gör att man kan arbeta i lugn och ro. Ett företag bör ha en struktur och att ha ordning och reda på företaget kan vara en nyckel till framgång.

business meeting

Att skapa en struktur redan från start underlättar en hel del men man bör som företagare vara medveten om att den strukturen kommer att förändras under tid. Nya medarbetare kommer in med sina tankar och idéer och det kan skapa kaos i den befintliga strukturen om man inte ser över hur det ser ut och hur man vill att det ska vara. Det går att ta in hjälp utifrån som skapar en viss ordning från grunden och sedan får man utgå från denna.

Med rätt arbetsflöde och bra struktur på arbetsprocesser så blir det mycket lättare att arbeta. Det gäller att systematiskt arbeta med detta och se vad kan man göra annorlunda och vad kan man förbättra. Något som man kan spara tid på är att ha strukturerade möten så man inte sitter onödigt länge för ett möte på företaget. Ta en funderare på vad det är som inte riktigt fungerar som ni vill på ert företag och fundera på vad och hur man skulle kunna förändra situationen till det bättre.

Att växa som företag

Ett av de mål som företagare bör ha är att växa, ett företag som stagnerar kommer inte att vara långlivad. Det gäller att se till att man håller skutan flytande så att säga. Det är inte alltid man flyter med strömmen utan ibland kanske man måste gå mot strömmen för att kunna uppleva tillväxt.

grow your business

Som ny företagare så kanske man inte har resurserna att kosta på allt för mycket utan man vänder och vrider på kronorna för att få det hela att gå ihop med budget. Det kan vara så att man får nöja sig med begagnade maskiner till sitt företag de första åren tills man har resurser att köpa in ny modernare maskiner.

Det hela gäller att man kan överleva och börja tjäna pengar, och för många så är det en kamp den första tiden tills företaget har byggt upp en kundkrets och en stabilare ekonomi att luta sig emot. Stressa inte fram en tillväxt utan låt det få ta lite tid, det skadar inte. Visst kan det vara bra att känna av lite växtvärk, då vet man att man är på rätt väg.

Planera noga för tillväxt i företaget, många kanske inte tänker på detta men att planera så man har sin strategi klar för hur man ska hantera tillväxten är viktigt. Det gäller att se till att man har rätt lagspelare i sitt företag, kompetent personal som hjälper företaget att hamna i frontlinjen inom sitt segment.

Förbättra produktionen

Inom företaget måste man alltid arbeta med förbättringar och aldrig stanna upp och luta sig tillbaka och tro att allt rullar på av sig själv. Det gäller att alla delar av produktionen fungerar för att helheten ska bli bra. 

factory-worker-industry-

Det gäller att utnyttja alla delar på rätt sätt för att få full potential inom produktionen. Alla delar ska fungera från kundkontakt till beställning och från produktion till leverans och sedan uppföljning. Det gäller att hitta och bearbeta de eventuella problem som uppstår i ledet så allt flyter på så att alla delar sedan faller på plats, man vill inte ha flaskhalsar någonstans i produktionen så det sedan drabbar fler led. Ett bra sätt för att hålla koll på detta är via OEE, en mätning för att se hur effektivt man utnyttjar sina maskiner.

Det är kostsamt att ha stillastående maskiner i onödan som utan att ge resultat istället stoppar upp alla leder i produktionen. OEE är förkortningen för Overall Equipment Effectiveness och är nyckeltalet som mäter hur effektiv produktionen är. Det gäller att snabbt upptäcka eventuella problem , analysera dem, vilka orsaker det beror på och vilka konsekvenser det kan få samtidigt som man sätter in åtgärder för att förbättra detta, ökar resultatet och får ett stabilare arbete och driftssäkrare produktion.

En bättre företagsöverlåtelse

Alla som har funderat på att sälja företaget borde spendera tid på att fundera hur detta kommer att påverka de som kommer vilja vara kvar på sina positioner i företaget. Att sälja betyder ju trots allt inte samma sak som att likvidera företaget. Inte heller betyder det att företaget kommer att genomgå delning eller fusion. Det kan i grund och botten betyda att en ny ägare kliver in och fortsätter verksamheten som tidigare.

kontraktpaskrivning_358055630

Till att börja med kan man använda sig av förmedlare av försäljning, gärna någon lokalt placerad. Så bor man till exempel i Stockholmsområdet kan man vända sig till någon som Stockholms Företagsmäklare AB, som hanterar allt från små till mellanstora företagsköp och försäljningar.

Det kan vara gynnsamt att inte gå ut offentligt med en eventuell försäljning väldigt tidigt. Har man otur kan de anställda se detta som att det finns ett problem med företaget och helt plötsligt har man personer som säger upp sig. Detta är inte bara problematiskt för den fortsatta verksamheten av företaget, det kan även ge felaktig uppfattning till potentiella köpare.

I många företagsköp händer det att köparen vill att en del nyckelpersoner stannar kvar i företaget trots överlåtelsen. I dessa fall är det viktigt att själv prata med dessa personer om köpet och se till att de är insatt i vad deras position kommer att vara och hur deras anställningskontrakt kommer att se ut. Det kan hända att man behöver erbjuda incitament för detta, men om det får köpet att gå igenom är det oftast värt det.

Men man bör naturligtvis inte bara se till ett par personers bästa utan hela företaget. I sin position som säljare kan man ofta förhandla med köparen om arbetsvillkor för personalen och föra in klausuler om saker som löner, bonusar och liknande. Många köpare är dock intresserad av att dra ned på kostnader vid en överlåtelse så det kan vara en bra idé att ta hänsyn till detta redan då man själv börjar se på ens möjligheter att sälja företaget.

Slutligen bör man ha en tydlig plan för överlåtelseperioden och förbereda för de förändringar köparen själv har planerat implementera. På så sätt kan den dagliga verksamheten fortsätta trots att den gradvis går över till hur den kommer att se ut när överlåtelsen är genomförd.

Styrelsen uppsättning och uppgifter

I ett aktiebolag, ekonomisk förening eller ideell förening ska det enligt svensk lag finnas en styrelse. Men vad består en styrelse av och vilka uppgifter har den?

styrelserum_144792676

En styrelse ska bestå av minst tre medlemmar. Är de färre måste man enligt aktiebolagslagen tillsätta en suppleant, vilket fungerar som en reservmedlem om en ordinarie medlem är frånvarande av en eller annan anledning. Om en medlem avgår kan en suppleant stiga in medan man tar hjälp av styrelserekrytering för att fylla positionen. De följande rollerna kan återfinnas i en styrelse:

  • Ordförande – som leder arbetet och kallar till sammanträden.
  • Vice ordförande – som tar över ordförandes ansvar när denne är frånvarande.
  • Sekreterare – för bland annat protokoll och förvarar alla dokument.
  • Ekonomiansvarig – ser till att ekonomin sköts i en förening och ansvarar bland annat för bokföring och bokslut.
  • Ledamöter – agerar som stöd för ordföranden och kan få uppgifter delegerade till sig.
  • Suppleant – agerar som reservmedlem vid behov.

Beroende på vilken företagsform det handlar om kan en eller flera av dessa roller utgå. Till exempel behöver ett aktiebolag egentligen endast en ordförande och minst två ledamöter.

Huvuduppgiften för en styrelse är att svara för bolagets eller föreningens organisation och förvaltning. Den viktigaste funktionen av detta är att leda affärsverksamheten i bästa möjliga riktigt och så framgångsrikt som möjligt. I ett aktiebolag ska styrelsen även begära rapporter från bolagets VD och ledning i syfte att granska och följa utvecklingen. Styrelsen ska även se till att informationen som samlas in är korrekt och att den förmedlas till alla berörda parten.

Styrelsen är även ansvarig att skatter betalas och att årsredovisningar lämnas in till Bolagsverket. Om inte denna uppgift sköts korrekt, som till exempel att inte skatter betalas in i tid kan medlemmarna i styrelsen hållas personligt betalningsansvariga.