Hitta rätt marknadsföring

Att marknadsföra sitt företag är många gånger en hel vetenskap. Det som en gång fungerade perfekt kanske idag är ute och ingen lägger märke till den marknadsföring som körs. Som företaget så gäller det att ha kolla på vad som fungerar bäst för det företag som bedrivs.

Funderar ni på att hitta något annorlunda som kan marknadsföra ert företag så ta en titt hos easytryck.se som har produkter för reklamtryck. Välj något som passar ert företag och som kan användas i er marknadsföring. Det kan vara något som ni kan använda en lång tid framöver eller något som ni speciellt tar fram för något företagsevent där ni kommer att delta. Produkten borde ha en tydlig koppling till ert företag så att det är lätt att förstå att den kommer från er, även om man inte kan se loggan på produkten just då. Driver ni en klädbutik ska ni så klart trycka upp kläder, säljer ni inredning kan loggan tryckas på en ljuslykta.

Syns man inte så finns man inte har någon klurig människa sagt och i mångt och mycket så stämmer det. Det gäller att visa upp sitt företag på olika sätt, att skaffa sig profilprodukter är ett mycket smart och effektivt sätt. Det gäller att hitta saker som gör att det blir enkelt att visa upp företaget.

I dagens digitala samhälle så kan digital marknadsföring vara det som man arbetar med för att få sitt företag att synas. Varje företag borde ha en hemsida, även om man inte aktivt säljer på nätet. Hemsidan kan innehålla information om företaget och butiken, öppettider, kontaktuppgifter samt en karta till företaget. Majoriteten av de som är nyfikna på ett företag eller vill komma i kontakt kommer först att gå via nätet. När någon söker på företagets namn ska er hemsida dyka upp först i sökresultatet.

Mycket beror på vilken typ av bransch man arbetar i. Vissa företag tycker att radioreklam är det som fungerar och andra annonsera i dagspressen för att få synlighet för sitt företag. När man annonserar utanför nätet kan det lätt bli kostsamt, både tv och radio kostar mycket att annonsera i. Lokala tidningar och logga på företagsbilar kan vara billigare och minst lika genomslagskraftig.

Välj det som fungerar bäst för ert företag och vi hoppas att ni lyckas med er marknadsföring oavsett vad ni väljer för metod.

Använd en lagerhall för dina produkter

Att effektivt och säkert kunna förvara sitt lager är en realitet som många företag ställs inför. Det handlar helt enkelt om att hitta en lämplig lokal där produkter kan förvaras – oavsett vad ni säljer. Det gäller oavsett om det är företag med fysiska butiker eller nätbutiker. Frågan är då hur dessa produkter ska förvaras. Ska du hyra in dig i ett magasin eller hitta en lösning som är mer anpassad efter dina behov?

En populär lösning är att bygga en lagerhall. Det kan låta som en omständlig lösning, men det är faktiskt betydligt smidigare och enklare än vad du kanske tror. Visst kräver det en initial investering i tid och pengar, men det brukar betala av sig över tid eftersom det ger dig ett tryggt och säkert ställe att förvara dina produkter, som dessutom är helt anpassat efter dina behov. En av de stora fördelarna är flexibiliteten när det kommer till storlek. Du kan välja att bygga en hall för ditt varulager på alltifrån 200 m2 till 20 000 m2. Det säger sig självt att det ger en helt annan flexibilitet för dig som företagare, eftersom du kan anpassa bygget efter din egen verksamhet. Lagerhallen går snabbt att resa och är flyttbar, något som inte går att se om stora platsbyggda lokaler.

Det är dock inte bara storleken som är viktig när det kommer till att skaffa rätt varulager. Även andra saker behöver vägas in i beräkningen. Beroende på vad ditt företag säljer kan det finnas krav på vilken temperatur som kan hållas i lagerhallen. Säljer ditt företag livsmedel måste du kunna hålla ditt varulager i en lokal där du kan vara säker på att temperaturen är rätt. Med lagerhallar kan du enkelt expandera ditt varulager. Du kan även välja tälthallar, en lösning som kanske inte ger lika stor yta men som är perfekt om du snabbt behöver ett varulager. De är betydligt enklare att sätta upp och de rymmer fortfarande en hel del. Det kan vara ett alternativ för dig under tidspress.

Att resa i arbetet

Det är många som av en eller annan anledning behöver resa i arbetet. Vare sig detta beror på att man försöker sälja företagets tjänster eller besöker sina existerande kunder på deras arbete finns det en hel del man bör veta om dessa sortens resor.

En av de första punkterna är att regelbundna resor kräver en hel del planering och administrativt arbete för ett företag. Ibland kan det vara smidigare för ett företag att låta någon annan hantera alla detaljerna. Vilket är något som företag som Fast Track Travel kan ta hand om. De kan dessutom hjälpa med eventuella problem som uppstår under resans gång och se till att allt från avresa till hemresa går smidigare.

En annan viktig sak att veta är hur det fungerar med avdrag för tjänsteresor. Till att börja med är detta något som företaget själv måste bestämma. En del företag väljer att ge den som reser ett kreditkort som denne kan använda för att betala allt. Andra låter den resande arbetaren betala själv under resan och ersätter sedan alla väsentliga utgifter.

Traktamenten är också vanliga, där arbetsgivaren ger ersättning utöver lönen för att täcka kostnader i samband med tjänsteresor. Detta ska dock hållas separat från exempelvis löneökningar då ett traktamente är sin egen form av betalning enligt lagen. På Företagande.se kan man läsa om detta i mer detalj.

Tjänsteresor är något man skulle kunna tro minskat med den ökade globaliseringen och alla de tekniska lösningar som låter oss kommunicera och fixa alla möjliga problem över hela världen från bekvämligheten av sitt eget kontor. Men resor i arbetet fortsätter att vara en väldigt viktig del av företagande än idag, och verkar inte försvinna den närmaste tiden.

Underhålla sina anställda

För många chefer och ledningsgrupper är de anställda siffror: in- och utgifter. Man tittar på vem man tjänar pengar på och vem som inte bidrar lika mycket. Det handlar endast om resultat. Sådana företag brukar ha stor ruljans på sina anställda. De chefer som tänker på de anställda som individer och som försöker få alla att känna sig behövda, deras företag får lojala medarbetare och ett gott rykte. 

Ett av sättet att få anställda att må bra på jobbet är att lyssna på dem. Du som chef behöver inte prata med hundratals anställda varje gång, men det är viktigt att det finns en öppen kanal mellan anställda och cheferna. De som mår dåligt behöver hjälp, de som har svårt med sina arbetsuppgifter behöver hjälp och de som kräver mer utveckling ska få chansen att leva upp till sin potential.

Det kan också vara vara viktigt att de anställda få ha kul på jobbet. Google har som exempel tagit detta på fullaste allvar. I deras lokaler hittar du pingisbord, lounger med mjuka fåtöljer, gratis lunch och fokus på bra projekt istället för strikta deadlines. Det har gjort dem till en av världens bästa arbetsplatser och de har möjligheten att handplocka sina anställda från toppuniversitet runt hela världen. De kan också locka vem som helst med förmånliga löner i hela ledet.

Men Google är på den mer extrema sidan av spektrumet. För vanliga företag finns inte pengarna att lägga på så stora sidoprojekt som daglig underhållning och fantastiska löner. Istället får man jobba med det man har. Många svenska företag skapar gärna kickoffer för att sparka igång ett nytt arbetsår eller välkomna nya personer vid större rekryteringar. Kickoffer uppskattas också av de anställda eftersom de får umgås utanför sina arbetsuppgifter samt får en chans att träffa medarbetare utanför ens egen avdelning. Och på en kickoff är det lätt att skaffa rolig underhållning som alla uppskattar. Boka in Hans Lindström, trollkarlen som är känd för liva upp events och kickoffer för både stora och små företag. Magi hänför alla och ger en kickoff en avslappnad och rolig atmosfär. Eller så kanske ni är ett äventyrligt företag och beredd att ge er ut i skogen eller utmana varandra i forsränning. Se till att en kickoff har något som passar alla men det går också att göra mer speciella aktiviteter så länge det är okej för medarbetare att skippa aktiviteten om de inte vill eller kan.

Starta en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en sorts ekonomisk förening och ämnar att upplåta lägenheter i ett eller flera hus som föreningen äger till sina medlemmar. Här tar vi en titt på vad som egentligen krävs för att starta en bostadsrättsförening och vad man bör tänka på.

Första kravet för att starta en bostadsrättsförening är att minst tre personer måste ingå i denna från första början. Sedan måste man upprätta stadgarna för föreningen och välja en styrelse och en revisor. För att se till att allt går rätt till i detta skede kan man vänta sig till Bostadsjuristerna, som är experter inom bostadsjuridik.

I nästa steg anmäler man sig och betalar en avgift till Bolagsverket. Detta görs enklast genom verksamt.se, men man kan även använda sig av en blankett för nyregistrering. Denna anmälan ska kompletteras med stadgarna föreningen upprättat och ett protokoll som visar att alla medlemmar har antagit dessa, vilka som ingår i styrelsen och vem som är revisor. Detta ska göras senast sex månader efter beslut om att starta föreningen.

Nu behöver man bara vänta på att Bolagsverket ska registrera föreningen. Detta tar normalt sett mellan en och tre veckor, men handläggningstiden kan även ta kortare eller längre tid beroende på omständigheterna. Efter registreringen genomförts kommer man få ett registreringsbevis och en kopia av de registrerade stadgarna.

Från och med 1 september 2017 behöver man även anmäla verklig huvudman inom fyra veckor efter registreringen av ett nytt företag eller förening. Existerade företag har på sig till senast den 1 februari att göra denna anmälan. Detta kommer som ett beslut från EU och är baserad på ett direktiv om penningtvätt.

Slutligen bör man även vara noga med att inte gå händelserna i förväg och beställa trycksaker eller liknande till föreningen innan registreringen av företagsnamnet gått igenom. Det är också rekommenderat att kolla upp ett eventuellt domännamn redan innan man beslutar om föreningens namn så man kan vara säker på det man vill ha faktiskt är ledigt.

Starta aktiebolag

Att starta ett aktiebolag är inte fullt lika enkelt som att bara starta en enskild firma. Detta är något som skrev i flera steg.

1. Stiftelseurkund och bolagsordning

Vid nystart krävs det att man skapar ett dokument kallat en stiftelse urkund. I denna skriver man bland annat hur mycket varje aktie ska kosta, uppgifter om funktionärer i bolaget och ett förslag på bolagsordningen. I denna beskriver man bland annat företagets namn och dess verksamhet.

2. Teckna och betala aktierna

Den eller de som startar ett aktiebolag köper och aktier i företaget. Detta kallas att teckna aktier. Alla som tecknar aktier måste också skriva under aktieteckningen. Det är dock inget krav att alla som var med och startade bolaget måste teckna aktier.

Pengarna för denna kan man betala in i ett speciellt konto, och det krävs minst 50 000 kronor för att starta ett privat aktiebolag. Detta går sedan upp till 500 000 kronor för ett publikt.

3. Bankintyg

Skaffa sedan ett intyg från banken att aktiekapitalet har betalats in och skicka in det till Bolagsverket. Detta kan göras på papper eller via internet och verksamt.se.

4. Underskrift

Så fort alla stiftare har skrivit på stiftelseurkunden efter detta är bolaget bildat.

5. Anmäla registrering och betala avgift

Nu ska man anmäla sig för registrering hos Bolagsverket och betala avgiften för detta. Registreringen måste göras senast sex månader efter stiftelseurkunden har upprättats.

6. Vänta på registrering

Nästa steg ligger i Bolagsverkets händer då de helt enkelt måste gå igenom registreringsprocessen. När detta är klart får bolaget ett organisationsnummer och sedan kan man sätta igång med verksamheten.

7. Anmäla verklig huvudman

Från och med den 1 september 2017 måste alla aktiebolag även anmäla en verklig huvudman till Bolagsverket. Detta måste göras senast fyra veckor efter registreringen.

Att börja med offentlig upphandling

När det är dags att lägga ett anbud i vanliga fall krävs det noggranna beräkningar och en hel del tidsinvestering för att veta att man lämnar ett konkurrenskraftigt anbud som får en potentiell köpare att seriöst överväga det. Men när det kommer till offentlig upphandling är processen ännu mer viktig då det inte finns utrymme för misstag eller förhandling.

Det är inte enkelt att först komma igång med offentlig upphandling. Det kräver en hel del tid att sätta sig in i detta och även då ligger man nog i underläge då mycket mer erfarna bolag tävlar om att vinna anbudet. Som tur är kan man alltid ta in hjälp av andras expertis i början innan man riktigt lärt sig hur man lägger ett anbud i offentlig upphandling.

En offentlig upphandling är en väldigt formalistisk och byråkratiskt process. Detta betyder att det är väldigt viktigt att verkligen läsa allt material som finns tillgängligt att se till att det inte finns utrymme för tvivel om vad som egentligen gäller.

För att hitta offentliga upphandlingar kan man använda sig av en av flera databaser där dessa kan läggas upp. Alla lägger dock inte upp på alla olika plattformar så det är värt att hålla ett öga på så många som möjligt. De ligger normalt sett uppe i mellan 20-40 dagar, så vill man lämna ett anbud måste man göra detta innan tiden gått ut. En upphandlande myndighet får enligt lag inte överväga ett sent inlämnat anbud.

Trots det byråkratiska upplägget av offentlig upphandling är det inget som säger att man faktiskt måste acceptera det underlag som först lagts fram; det är fullt möjligt att ifrågasätta kraven som ställs och faktiskt påverka utformningen. Detta ska dock göras i god tid så den upphandlande myndigheten har chans att rätta till något man pekat ut som bristande.

 

Vad har man för mål med sitt företag?

En fråga som de flesta företagare har är nog vilket mål man har med sitt företag. De flesta har nog som mål att tjäna pengar, det ska inte stickas under stolen med.

Ett annat mål kan vara att växa som företag, även om det också har med den ekonomiska tillväxten att göra. Ett företag som växer blir stabilare och får en bättre grund att stå på. Man blir mindre kännbar av svängningar på marknaden och kan hålla även om det skulle bli tufft under en period.

Det kan gälla att anpassa sig efter de intäkter som företaget har för tillfället, om det marknaden stagnerar under en period så gäller det att företaget står så pass stadigt att man slipper att säga upp personal utan fortsättningsvis kan behålla samma styrka tills det stabiliserar sig.

Att bygga upp en buffert i sin ekonomi som finns då den behövas är till stor fördel för ett företag. Att sätta mål för företaget är vanligt och det absolut främsta målet måste vara att växa och att få fler kunder så att företaget blir stabilare än tidigare.

Vidare så kan man sätta andra mål för företaget som har med annat att göra än tillväxt och annat att göra, det kan vara att man internt blir det roligaste företaget att arbeta på eller att man avsätter en del av den vinst som görs till något välgörande ändamål som barncancerfonden eller annat.

Effektivisera för allas bästa

Det är viktigt att du som företagsledare effektiviserar företaget för att din personal ska ha ett så uppdaterat och väl underhållet arbetsklimat som möjligt, och faktum är att det är ganska många företag som jobbar i system som inte är uppdaterade och effektiviserade vilket försvårar för produktionen och leder till en ökad arbetsbelastning som påverkar arbetsmiljön negativt.

Dåliga arbetsmiljöer är skadligt för företaget och företagets produktion vilket leder till försämrade resultat som i förlängningen kan leda till ganska stora oönskade ekonomiska problem.

Som företagsledare måste du hela tiden se till att din personal har de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett skonsamt och effektivt sätt. Det finns olika vägar att gå och en kan ju exempelvis vara att ha regelbundna möten med din personal om vilka åtgärder som de anser skulle behöva vidtas för att förbättra arbetsmiljön, var lyhörd och försök att tillmötesgå personalens önskningar i den mån dom är rimliga och möjliga att förverkliga.

Det är viktigt att hela tiden sträva efter att nå mål tillsammans med din personal, det ökar på lojaliteten och främjar team känslan. Avlägsna problemen innan de uppstår och tar sig uttryck i sjukskrivningar och annan frånvaro som ofta är tydliga tecken på att personalen inte mår bra på sin arbetsplats. Axxos är ett företag som jobbar förebyggande och professionellt för att optimera och effektivisera arbetsplatser. De hjälper dig att mäta, visualisera och förbättra produktionen på ett effektivt sätt som gynnar sig ekonomiskt på alla plan som rör företaget.

Svåraste branscherna att starta nytt i

Anledningen privatpersoner har att starta företag är väldigt varierad; kanske har något sett ett utrymme i en marknad, vill dra nytta av en specifik expertis eller så kan det helt enkelt vara ett passionsprojekt. Vad det än är måste man ibland vara extra försiktig när man planerar att starta eget då branschen är väldigt svår att bryta sig in på. Här tittar vi på några av de svåraste att starta ett nytt företag i.

Restauranger

Det har räknats på att omkring hälften av alla nya restauranger lägger ned inom tre år från starten och en fjärdedel inte ens klarar det första året. Den som planerar att starta en restaurang kommer mest troligt att behöva ett saftigt kapital för att inte bara starta restaurangen utan även klara den första tiden. Det många nya restauranger kämpar med är att helt enkelt gå runt. Att gå balansgången mellan att ta för mycket betalt och inte få några kunder, och att ta för lite betalt så man inte får in tillräckligt med pengar är inte lätt och det finns sällan mycket utrymme åt det ena eller andra hållen. De kanske då inte är så underligt att det även är populärt att ge sig in i denna bransch genom att köpa en som visat sig vara framgångsrik.

Snabbköp

Få skulle nog drömma om att starta sitt eget snabbköp, och det är med rätta. Det är få andra branscher som domineras av ett fåtal stora namn. Den enda riktiga chansen att komma in här är att starta upp en mindre lokalbutik i en liten ort. Men att ens hitta en plats där det bor tillräckligt många i närheten men som inte har ett snabbköp inom en viss radie är knappast något enkelt. Eftersom man inte har samma köpkraft som de stora kedjorna kommer man inte att kunna få saker till lika låga priser, vilket då betyder att ens marginaler också krymper.

Social media

Det är nog många som har drömt om att bli den nästa Zuckerberg, att starta från något väldigt litet och bli världsomfattande. Inte nog med att denna marknad är dominerad av bara en handfull sajter. För att få folk att använda sin över någon annans kommer man ju att behöva göra ett minst lika bra jobb och säkert behöva erbjuda något nytt som de andra inte gör. Facebook hade sina framgångar mycket på grund av att få gjorde samma sak, eller åtminstone inte med den ambitionen eller i den utsträckning de gjorde. Men nu när det finns flera stora och populära alternativ är detta en utmaning som få kan ta sig an.