Företagsevent eller mässa

Som företag så är det viktigt att man visar upp sig på olika sätt. Det kan vara företagsevent eller mässor av olika slag. Det kanske är något som inte passar alla men har ni en produkt eller tjänst så kan detta vara ett bra sätt att hitta nya kunder. Det kan vara produktspecifika event där…

Read More →

Se över företagets ekonomi

Att se över företagets ekonomi är bland det viktigaste man kan göra som företagare. Att hålla koll på företagsekonomin kan synas krångligt men har man rätt rutiner och skapa en process för detta så är det inte allt för krångligt. En budget är viktig för företagets ekonomi och det är där ni håller koll på…

Read More →

Den viktiga arbetsmiljön

När man pratar om den viktiga arbetsmiljön så innebär det allt på en arbetsplats. Det är hur arbetsredskap fungerar såsom maskiner och annat. Men också vilken luft som tillförs lokalerna, hur ljudnivån och ljus upplevs. Trivsel på en arbetsplats är också något som är viktigt. Det finns en arbetsmiljölag som man som företag ska följa….

Read More →

Att lansera en ny produkt

Lanseringen av en ny produkt är något som kräver en hel del arbete. Det gäller att man når ut till rätt målgrupp i rätt tid och på rätt sätt. Allt detta kan vara en stor utmaning och det gäller att man tacklar uppgiften på rätt sätt. Planeringen av lanseringen kan ta tid och det är…

Read More →

Företagslokaler att växa i

Som företag så är lokalerna en av de viktiga ingredienser för att man ska kunna växa och skapa ett välmående företag. Är man för trångbodd så kan det bli ett problem med allt vad som har med företagande att göra. Det är en stor fördel att ha företagslokaler att växa i och kunna utvecklas som…

Read More →

Hitta rätt marknadsföring

Att marknadsföra sitt företag är många gånger en hel vetenskap. Det som en gång fungerade perfekt kanske idag är ute och ingen lägger märke till den marknadsföring som körs. Som företaget så gäller det att ha kolla på vad som fungerar bäst för det företag som bedrivs. Funderar ni på att hitta något annorlunda som…

Read More →

Använd en lagerhall för dina produkter

Att effektivt och säkert kunna förvara sitt lager är en realitet som många företag ställs inför. Det handlar helt enkelt om att hitta en lämplig lokal där produkter kan förvaras – oavsett vad ni säljer. Det gäller oavsett om det är företag med fysiska butiker eller nätbutiker. Frågan är då hur dessa produkter ska förvaras….

Read More →

Att resa i arbetet

Det är många som av en eller annan anledning behöver resa i arbetet. Vare sig detta beror på att man försöker sälja företagets tjänster eller besöker sina existerande kunder på deras arbete finns det en hel del man bör veta om dessa sortens resor. En av de första punkterna är att regelbundna resor kräver en…

Read More →

Underhålla sina anställda

För många chefer och ledningsgrupper är de anställda siffror: in- och utgifter. Man tittar på vem man tjänar pengar på och vem som inte bidrar lika mycket. Det handlar endast om resultat. Sådana företag brukar ha stor ruljans på sina anställda. De chefer som tänker på de anställda som individer och som försöker få alla…

Read More →

Starta en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en sorts ekonomisk förening och ämnar att upplåta lägenheter i ett eller flera hus som föreningen äger till sina medlemmar. Här tar vi en titt på vad som egentligen krävs för att starta en bostadsrättsförening och vad man bör tänka på. Första kravet för att starta en bostadsrättsförening är att minst tre…

Read More →