Besiktiga företagsfastighetens tak

Säkerheten bör vara den viktigaste prioriteten på alla arbetsplatser. Att erbjuda anställda en trygg tillvaro på jobbet främjar en bra arbetsmiljö och kan dessutom ha goda effekter på företagets produktivitet och kvalitet.

För att säkra en optimal arbetsmiljö på ditt företag är det därför viktigt att se över lokalen och kontinuerligt kontrollera alla delar av företagsfastigheten. Det är även en laglig förpliktelse som inte får kompromissas. Att besiktiga taket är en av de viktigaste skyldigheterna på en arbetsplats.

Säkra en trygg arbetsplats

Vårt växlande klimat kan medföra vissa påfrestningar för taket på fastigheten eller företagslokalen. Därför är det viktigt att se över taket regelbundet och säkerställa ett gott skick. Har taket brister eller skador kan det leda till säkerhetsbrister både i lokalen och området utanför fastighet. Under vintern kan snö och is utgöra en fara för förbigående om taket inte har rätt snörasskydd. Med en relevant besiktning och underhåll kan du således både öka säkerheten och förlänga takets hållbarhet.

Analys och service

På nätet kan du få hjälp med att engagera experter som kan göra en analys och ge förslag på eventuell åtgärd. Vill du investera i goda arbetsförhållanden och en trygg arbetsmiljö kan du klicka här.