Att resa i arbetet

Det är många som av en eller annan anledning behöver resa i arbetet. Vare sig detta beror på att man försöker sälja företagets tjänster eller besöker sina existerande kunder på deras arbete finns det en hel del man bör veta om dessa sortens resor.

En av de första punkterna är att regelbundna resor kräver en hel del planering och administrativt arbete för ett företag. Ibland kan det vara smidigare för ett företag att låta någon annan hantera alla detaljerna. Vilket är något som företag som Fast Track Travel kan ta hand om. De kan dessutom hjälpa med eventuella problem som uppstår under resans gång och se till att allt från avresa till hemresa går smidigare.

En annan viktig sak att veta är hur det fungerar med avdrag för tjänsteresor. Till att börja med är detta något som företaget själv måste bestämma. En del företag väljer att ge den som reser ett kreditkort som denne kan använda för att betala allt. Andra låter den resande arbetaren betala själv under resan och ersätter sedan alla väsentliga utgifter.

Traktamenten är också vanliga, där arbetsgivaren ger ersättning utöver lönen för att täcka kostnader i samband med tjänsteresor. Detta ska dock hållas separat från exempelvis löneökningar då ett traktamente är sin egen form av betalning enligt lagen. På Företagande.se kan man läsa om detta i mer detalj.

Tjänsteresor är något man skulle kunna tro minskat med den ökade globaliseringen och alla de tekniska lösningar som låter oss kommunicera och fixa alla möjliga problem över hela världen från bekvämligheten av sitt eget kontor. Men resor i arbetet fortsätter att vara en väldigt viktig del av företagande än idag, och verkar inte försvinna den närmaste tiden.