Att börja med offentlig upphandling

När det är dags att lägga ett anbud i vanliga fall krävs det noggranna beräkningar och en hel del tidsinvestering för att veta att man lämnar ett konkurrenskraftigt anbud som får en potentiell köpare att seriöst överväga det. Men när det kommer till offentlig upphandling är processen ännu mer viktig då det inte finns utrymme för misstag eller förhandling.

Det är inte enkelt att först komma igång med offentlig upphandling. Det kräver en hel del tid att sätta sig in i detta och även då ligger man nog i underläge då mycket mer erfarna bolag tävlar om att vinna anbudet. Som tur är kan man alltid ta in hjälp av andras expertis i början innan man riktigt lärt sig hur man lägger ett anbud i offentlig upphandling.

En offentlig upphandling är en väldigt formalistisk och byråkratiskt process. Detta betyder att det är väldigt viktigt att verkligen läsa allt material som finns tillgängligt att se till att det inte finns utrymme för tvivel om vad som egentligen gäller.

För att hitta offentliga upphandlingar kan man använda sig av en av flera databaser där dessa kan läggas upp. Alla lägger dock inte upp på alla olika plattformar så det är värt att hålla ett öga på så många som möjligt. De ligger normalt sett uppe i mellan 20-40 dagar, så vill man lämna ett anbud måste man göra detta innan tiden gått ut. En upphandlande myndighet får enligt lag inte överväga ett sent inlämnat anbud.

Trots det byråkratiska upplägget av offentlig upphandling är det inget som säger att man faktiskt måste acceptera det underlag som först lagts fram; det är fullt möjligt att ifrågasätta kraven som ställs och faktiskt påverka utformningen. Detta ska dock göras i god tid så den upphandlande myndigheten har chans att rätta till något man pekat ut som bristande.