Att anlita en konsult

Det finns en del saker man bör tänka på när man ska anlita en konsult, det som följer här är ett par korta råd som förhoppningsvis leder till ett bättre konsultköp.

7914636-you-are-hired-cheerful-senior-man-in-formalwear-sitting-at-his-working-place-and-stretching-out-his-hand-for-shaking-while-isolated-on-black-background

  • Identifiera problemet och överväg resultatet – detta är något alla bör börja med, har man inte en tillräckligt bra uppfattning om vad problemet är eller hur det kan lösas riskerar man att anlita fel person.
  • Upphandling – det är egentligen för få företag som tagit efter den offentliga sektorn och göra upphandlingar. Man kan inte bara sänka kostnaderna utan även få en bra överblick på marknaden. Privata företag behöver dessutom inte välja det vinnande anbudet utan är fri att välja bland alla.
  • Bra blandning av konsulter och anställda – anställda har mer kunskap om organisationen och kan lättare ta sig an ett nytt projekt i sitt område. Men det finns fördelar med att ta in personer med ny kompetens och andra erfarenheter.
  • Rekrytera konsulter precis som anställda – att bemanna ett projekt eller uppdrag med konsulter kan ta nästan lika lång tid som att anställa ny personal. Granska därför cv:n och intervjua dem lika noggrant.
  • Se över villkoren – kom ihåg att du betalar inte konsulten utan det företag konsulten jobbar för, se därför till att de har betalt för jobbet de gör och inte mindre. Är de missnöjda finns risken att de slutar innan projektet är färdigt och då kan man behöva gå igenom processen på nytt.