Anlita revisor

Tidigare var alla aktiebolag tvungna att ha en revisor. Reglerna ändrades för några år sedan, och mindre aktiebolag behöver idag inte ha revisor. Man måste dock anmäla till Bolagsverket om man tar bort revisorn. Givetvis finns det många företagare som själva klarar av det som revisorn normalt gör, men det kan finnas många anledningar till att ha en revisor, även om det inte är tvång.

Egentligen kan vem som helst kalla sig revisor, men i Bolagsverkets definition menar man godkänd eller auktoriserad revisor. Det är skyddade titlar, och de får sitt godkännande från Revisorsnämnden. Alla företag måste lämna in årsredovisningar till Bolagsverket, och en årsredovisning får onekligen en stärkt trovärdighet om det finns en revisor i företaget. Det kan vara viktigt om årsredovisningen granskas av en kund eller leverantör.

Det revisorn kan bidra med är först och främst en kontroll av att bokföringen är korrekt förd och följer de regler som finns. I ett företag med lager måste man till exempel inventera lagret årsvis, och om det uppstår brister i lagret kan revisorn hjälpa till med den bokningen. Ett annat vanligt exempel är avskrivning av inventarier, där reglerna är ganska snåriga med flera modeller för avskrivning. I samband med årsbokslut kan en revisor föreslå olika fonderingar av vinst, eller en utdelning på aktier.